RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka SLUSARCZYK.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okrągła 17, 03-290 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.S. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589737, NIP: 5242788810, REGON: 363143824, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości łacznej 100.000,00 zł,
Kontakt telefoniczny +48604222999, e-mail: info@slusarczyk.pl
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia wybranych przez Ciebie usług, dostarczanych przez Spółkę SLUSARCZYK.PL Sp. z o.o., na podstawie zawartych przez Ciebie usług/zleceń. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych celach niż świadczenie usług/zleceń będzie możliwe wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.